26.06.2019–27.06.2019
Kotka | Kinopalatsi
K16/13 1h45min
26.06.2019–27.06.2019
Kotka | Trio 123
K12/9 1h55min
26.06.2019–04.07.2019
Jämsä | Kinotar
K16, (1.46). Liput 10 e.
26.06.2019–03.07.2019
Jämsä | Kinotar
K7, (1.26). Liput 8 e. Suomeksi puhuttu!
26.06.2019–27.06.2019
Kotka | Kinopalatsi
K7/4 1h25min
26.06.2019–27.06.2019
Kotka | Trio 123
K7/4 1h25min
26.06.2019–27.06.2019
Kotka | Kinopalatsi
K7/4 1h25min
28.06.2019
Savonlinna | Elokuvateatteri Killa
Yesterday - elokuvan ensi-ilta 28.6.
26.06.2019
Savonlinna | Elokuvateatteri Killa
Lemmikkien salainen elämä 2 (3D) -elokuvan ensi-ilta 26.6.
25.06.2019
Kotka | Trio 123
K16/13 2h5min
28.06.2019–02.07.2019
Kotka | Kinopalatsi
K7/4 1h25min
28.06.2019–04.07.2019
Kotka | Trio 123
K7/4 1h25min
28.06.2019–02.07.2019
Kotka | Trio 123
K7/4 2h10min
28.06.2019–04.07.2019
Kotka | Trio 123
K7/4 2h10min
28.06.2019–02.07.2019
Kotka | Kinopalatsi
K7/4 1h25min
28.06.2019–30.06.2019
Konnevesi | Navettakino
K-7, 1h 26min, liput 9.00e
28.06.2019–02.07.2019
Jämsä | Kinotar
K7, (1.57). Liput 10 e. Musiikkikomedia!
28.06.2019–03.07.2019
Kotka | Trio 123
K12/9 1h55min
28.06.2019–30.06.2019
Kotka | Trio 123
K12/9 1h55min
28.06.2019–04.07.2019
Kotka | Trio 123
K12/9 2h
28.06.2019–02.07.2019
Kotka | Kinopalatsi
K16/13 1h45min
28.06.2019–02.07.2019
Kotka | Trio 123
K12/9 1h55min
28.06.2019–30.06.2019
Kotka | Trio 123
K12/9 1h55min
28.06.2019–30.06.2019
Kotka | Trio 123
K16/13 2h5min
24.06.2019–25.06.2019
Kotka | Trio 123
K12/9 1h55min

Sivut